Werken met bestanden en hosts

Een lokaal bestand op uw apparaat openen

 1. Ga naar Startpaneel pictogram Startpaneel.
 2. Tik achtereenvolgens op Apparaat pictogram van Apparaat en op het bestand dat u wilt openen.

Een bestand importeren vanaf iCloud Drive of een externe bestandsprovider

 1. Ga naar Startpaneel pictogram Startpaneel.
 2. Tik achtereenvolgens op Apparaat symbool Apparaat en op pictogram Locatie.
 3. Tik op een bestand in de lijst of in een map voor een externe bestandsprovider. Als u een andere locatie wilt kiezen, tikt u achtereenvolgens op Locaties en op een bestandsprovider.

Een kopie van het bestand verschijnt in de lijst Apparaat in het Startpaneel.

Opmerking: als het geïmporteerde bestand in FileMaker Go wordt bijgewerkt, wordt het originele bestand niet bijgewerkt.

Bestanden met verschillende systeeminstellingen openen

Als u een bestand met verschillende landinstellingen voor datum, tijd en getallen opent, kunt u de systeeminstellingen gebruiken voor het apparaat of de instellingen gebruiken die u tijdens het maken van het bestand hebt toegepast.

 1. Open het bestand.
 2. Tik op pictogram van het menu Actie en tik daarna op Instellingen pictogram Instellingen.
 3. Tik op Systeeminstellingen gebruiken om de landinstellingen op basis van de instellingen van het apparaat of de instellingen van het bestand weer te geven.

Een lokaal bestand op het apparaat verwijderen

 1. Ga naar Startpaneel pictogram Startpaneel.
 2. Tik op Apparaat pictogram Apparaat.
 3. Tik op pictogram Bestandslijst bewerken.
 4. Tik op de bestanden die u wilt verwijderen en tik daarna op pictogram Bestand verwijderen.

Een bestand uit de lijst Recent verwijderen

 1. Ga naar Startpaneel pictogram Startpaneel.
 2. Tik op Recent pictogram Recent.
 3. Tik op pictogram Bestandslijst bewerken.
 4. Tik op de bestanden die u wilt verwijderen en tik daarna op pictogram Bestand verwijderen.

Sleutelhanger beheren

Als u wilt vermijden dat u het wachtwoord moet invoeren telkens als u een bestand opent of verbinding maakt met een host, gebruikt u FileMaker Pro om de oplossing zo te configureren dat deze toestaat dat het wachtwoord in de sleutelhanger wordt opgeslagen. Daarna slaat u het wachtwoord in FileMaker Go op.

Zo staat u toe dat het wachtwoord wordt opgeslagen:

 1. Kies in FileMaker Pro Bestand > Bestandsopties.
 2. Selecteer op het tabblad Openen de optie Keychain Access toestaan om uw wachtwoord op te slaan.
 3. Als u gebruikers wilt verplichten om Touch ID te gebruiken of een iOS-toegangscode in te voeren alvorens FileMaker Go toegang krijgt tot de sleutelhanger, selecteert u iOS-toegangscode vereisen.

Zo wijzigt u het wachtwoord voor een bestand of een host:

 1. Ga in FileMaker Go naar Startpaneel pictogram Startpaneel.
 2. Tik op pictogram van het menu Opties en tik daarna op Sleutelhanger beheren pictogram Sleutelhanger beheren.

  Als een of meerdere bestanden zijn geconfigureerd om een iOS-toegangscode te vereisen, gebruikt u Touch ID of voert u uw iOS-toegangscode in.

 3. Schakel Opslaan in sleutelhanger in.
 4. (optioneel) Schakel Touch ID vereist of Wachtwoord vereist in om gebruikers te vragen om Touch ID of een iOS-toegangscode te gebruiken alvorens FileMaker Go toegang krijgt tot de sleutelhanger.

  Opmerking: deze optie is mogelijk uitgeschakeld of niet beschikbaar afhankelijk van het apparaat en de instellingen van het dialoogvenster Bestandsopties in FileMaker Pro.

Zo verwijdert u een opgeslagen wachtwoord uit de sleutelhanger:

 1. Ga naar Startpaneel pictogram Startpaneel.
 2. Tik op pictogram van het menu Opties en tik daarna op Sleutelhanger beheren pictogram Sleutelhanger beheren.

  Als een of meerdere bestanden zijn geconfigureerd om een iOS-toegangscode te vereisen, gebruikt u Touch ID of voert u uw iOS-toegangscode in.

 3. Als u de sleutelhangervermelding voor een bestand wilt verwijderen, veegt u over de vermelding en tikt u vervolgens op Verwijderen.

Toegestane hosts beheren

Wanneer u probeert verbinding te maken met een host die geen gecodeerde verbindingen ondersteunt of waarvan het SSL-certificaat niet kan worden geverifieerd, toont FileMaker Go mogelijk een bericht alvorens verbinding te maken. Enkele voorbeelden van acties waarbij dit bericht wordt weergegeven, zijn het openen van een bestand dat door FileMaker Pro of FileMaker Server wordt gehost of het uitvoeren van bepaalde scriptstappen.

Voer bij de weergave van dit bericht één van de volgende handelingen uit:

Zo verwijdert u een host uit de lijst met toegestane hosts:

 1. Ga naar Startpaneel pictogram Startpaneel.
 2. Tik achtereenvolgens op symbool menu Opties en op Toegestane hosts beheren symbool Toegestane hosts beheren.
 3. Veeg over de hostnaam en tik op Verwijderen.

Hangsloten van beveiliging

Wanneer u verbinding maakt met een gehoste oplossing, ziet u mogelijk een hangslot dat de codering van uw verbinding met de host aangeeft. Beveiligde verbindingen zijn met Secure Sockets Layer (SSL) gecodeerd. Als de beveiliging in uw omgeving belangrijk is, moet de serverbeheerder een aangepast SSL-certificaat installeren.

In het scherm Bestand openen:

Nadat een gehost bestand is geopend, verschijnen in de titel van het venster de pictogrammen voor gecodeerde verbindingen.

Aantekeningen