Werken met gegevens in containervelden

U kunt een containerveld tikken om mediabestanden weer te geven of af te spelen, foto's te maken of toe te voegen, video's toe te voegen en op te nemen, een handtekening in te voegen, geluid toe te voegen en op te nemen, streepjescodes te scannen, bestanden te bekijken en toe te voegen, alsook om gegevens te vervangen en te exporteren.

U kunt ook de scriptstap Invoegen vanaf apparaat gebruiken om inhoud in een containerveld in te voeren. Raadpleeg FileMaker Pro Help.

Bewegingen gebruiken om te werken met mediabestanden

Gebruik de volgende bewegingen om te werken met mediabestanden in containers:

Gebruik de volgende bewegingen om te werken met mediabestanden in de volledige schermweergave:

Inhoud toevoegen aan containervelden en ermee werken

 1. Tik op het containerveld in een record.
 2. Als inhoud wordt weergegeven, tikt u op Vervangen pictogram Vervangen.

  Om dit te doen Gaat u als volgt te werk
  Een foto of een video aan een record toevoegen Tik op Foto's pictogram Foto's. Tik op Filmrol of een album en kies de foto of de video.
  Een foto of een video maken Tik op Camera pictogram Camera. Maak de foto of de video en tik vervolgens op Gebruik foto of Opnieuw.
  Audio opnemen Tik op Audio pictogram Audio. Tik op Start om de opname te starten. Tik op Opslaan om de opname te stoppen en het bestand op te slaan.
  Een handtekening aan een record toevoegen Tik op Handtekening pictogram Handtekening en voer vervolgens uw handtekening in. Tik op Accepteren om de handtekening op te slaan.
  Voeg een item uit uw iTunes-bibliotheek aan een record toe Tik op Muziek pictogram Muziek en kies vervolgens het item uit de iTunes-bibliotheek.
  Een bestand in een containerveld importeren Om een bestand te importeren vanaf:
  • het iOS-apparaat, tikt u op Bestanden pictogram Bestanden en tikt u vervolgens op een bestand dat u in het containerveld wilt importeren.
  • iCloud Drive of een externe bestandsprovider, tikt u op Locaties pictogram Locaties. Tik op een bestand in de lijst of uit een map in de lijst. Als u een andere locatie wilt kiezen, tikt u achtereenvolgens op Locaties en op een bestandsprovider.
  De inhoud van een containerveld exporteren Tik op Exporteren pictogram Exporteren en tik vervolgens op Doorgaan. Kies een optie voor het exporteren van het bestand.

Aantekeningen