Bestanden overbrengen

Wanneer u een bestand naar een iOS-apparaat overbrengt, maakt u een kopie van het externe bestand. Wanneer u gegevens in het lokale bestand wijzigt, wordt het externe bestand niet bijgewerkt. U moet FileMaker Pro gebruiken om gegevens te importeren en bij te werken. Raadpleeg FileMaker Go Ontwikkelaarsgids.

Aantekeningen:

Bestanden overbrengen met een van de opties voor delen

 1. Als u aan een bestand werkt, tikt u op pictogram van het menu Actie en tikt u daarna op Startpaneel pictogram van Startpaneel.
 2. Tik op Apparaat pictogram van Apparaat en tik vervolgens op pictogram Bestandslijst bewerken.
 3. Tik op het bestand dat u wilt overzetten en tik vervolgens op het pictogram Deel.
 4. Kies een optie voor het overbrengen van het bestand. Raadpleeg Opties voor delen kiezen.

Bestanden overbrengen met iTunes

 1. Sluit uw apparaat aan op uw computer.
 2. Selecteer in iTunes het apparaat en klik vervolgens op Apps.
 3. Selecteer FileMaker Go in de lijst Apps in het onderdeel Bestandsdeling.
 4. Voer één van de volgende handelingen uit:
  • Als u bestanden naar het iOS-apparaat wilt overbrengen, sleept u de bestanden van de computer naar het deelvenster Documenten van FileMaker Go.
  • Als u bestanden van het iOS-apparaat naar de computer wilt overbrengen, sleept u de bestanden van het deelvenster Documenten van FileMaker Go naar de computer.