Records sorteren

Als u records op één veld wilt sorteren, tikt u in de tabelweergave op een kolomkop.

Records sorteren op meerdere velden

 1. Tik op:
  • iPhone: pictogram Records beheren en tik vervolgens op Records sorteren pictogram Records sorteren.
  • iPad: pictogram Records sorteren.
 2. Tik in het scherm Sorteervolgorde bewerken op Velden selecteren pictogram Velden selecteren en selecteer vervolgens de velden waarop u wilt sorteren, in de volgorde waarin u ze wilt sorteren.
 3. Tik op pictogram Pijl-links om terug te gaan.
 4. Gebruik de volgende opties:

  • Als u wilt dat een nieuwe of gewijzigde record bij het vastleggen van de record meteen op de juiste plaats in de aangepaste volgorde wordt geplaatst, schakelt u de optie Records in gesorteerde volgorde behouden in. Als deze optie is uitgeschakeld, blijven nieuwe of gewijzigde records op dezelfde positie in de sorteervolgorde staan tot u een zoekopdracht uitvoert of de records op andere criteria sorteert.
  • Als u de volgorde van een veld in de sorteerlijst wilt wijzigen, tikt u op pictogram Sorteervolgorde en sleept u het veld omhoog of omlaag.
  • Als u een veld uit de sorteerlijst wilt verwijderen, tikt u op het veld in de sorteervolgorde, tikt u op pictogram Veld verwijderen uit sorteervolgorde en tikt u op Verwijderen.
  • Als u de sorteervolgorde wilt aanpassen, tikt u op het veld in de sorteerlijst. Tik achtereenvolgens op een optie en op pictogram Pijl-links.
  • Wanneer het bestand een resuméveld bevat en u opnieuw wilt sorteren op resumétotalen, tikt u op een veld in de sorteerlijst. Schakel Volgorde wijzigen op basis van resumétotalen in. Kies het resuméveld en tik vervolgens op pictogram Pijl-links.
 5. Tik op Sorteren.

Records opnieuw in aanmaakvolgorde plaatsen

 1. Tik op:
  • iPhone: pictogram Records beheren en tik vervolgens op Records sorteren pictogram Records sorteren.
  • iPad: pictogram Records sorteren.
 2. Tik op Sorteren opheffen.

Aantekeningen