FileMaker-lay-outs en -weergaven selecteren

Een lay-out selecteren

  1. Tik op pictogram van het menu Actie.
  2. Tik op Lay-out pictogram Lay-out selecteren.
  3. Als u naar een andere lay-out wilt gaan, tikt u op de naam ervan.
  4. U kunt elke lay-out in een nieuw venster weergeven. Raadpleeg Vensters beheren.

De weergave van het huidige venster wijzigen

  1. Tik op pictogram van het menu Actie en tik daarna op Lay-out pictogram Lay-out selecteren.
  2. Tik bij Weergeven als op Formulier, Lijst of Tabel.