Gegevens afdrukken

FileMaker Go drukt records af op basis van de geselecteerde lay-out.

  1. Tik op pictogram van het menu Actie en tik daarna op Afdrukken pictogram Afdrukken.
  2. Kies de gewenste afdrukinstellingen.
  3. (optioneel) Om een nieuw papierformaat toe te voegen, tikt u achtereenvolgens op Papierformaat en Bewerken. Tik op Eigen formaat toevoegen pictogram Eigen formaat toevoegen. Voer de informatie voor het nieuwe papierformaat in. Tik achtereenvolgens op Opslaan en Gereed.

    Zorg ervoor dat het nieuwe papierformaat is geselecteerd.

  4. Tik op Afdrukken.
  5. Kies printeropties en tik vervolgens op Afdrukken.