Verbinden met oplossingen

U kunt op twee manieren werken met een FileMaker Pro-bestand op een iOS-apparaat:

Een bestand overbrengen en ermee werken op een lokaal apparaat

U kunt een bestand overbrengen naar een iOS-apparaat en vervolgens offline werken met een lokale kopie van het bestand op het apparaat. Wanneer u gegevens in het lokale bestand wijzigt, wordt het externe bestand niet bijgewerkt.

Raadpleeg Bestanden overbrengen om een bestand naar een apparaat over te brengen.

Raadpleeg Werken met bestanden en hosts om een lokaal bestand op een apparaat te openen.

Verbinding maken met een gehost bestand

Als u vanaf een iOS-apparaat verbinding maakt met een gehost bestand, kunt u interactief werken met gegevens: wanneer u gegevens op het apparaat wijzigt, worden deze tijdens een sessie bijgewerkt op de hostcomputer en omgekeerd. U kunt verbinding maken met bestanden die in FileMaker Pro, FileMaker Server of FileMaker Cloud worden gehost en via Wi-Fi of een mobiele datanetwerk worden gedeeld.

Alvorens u verbinding maakt met een bestand, zorgt u ervoor dat het bestand klaar is voor FileMaker-netwerksamengebruik. Raadpleeg FileMaker Pro Help.

Verbinding maken met een gehost bestand

 1. Als u aan een bestand werkt, tikt u op pictogram van het menu Actie en tikt u daarna op Startpaneel pictogram van Startpaneel.
 2. Tik op Hosts pictogram Hosts.
 3. Tik in de linkerbovenhoek op Hosts en kies de server die het bestand host.

  Om verbinding te maken met een host die geen gecodeerde verbindingen ondersteunt of waarvan het SSL-certificaat niet kan worden geverifieerd, raadpleegt u "Toegestane hosts beheren" in Werken met bestanden en hosts.

 4. Kies een bestand.

  Als u een bestand wilt zoeken wanneer u bestanden in een lijst weergeeft, gebruikt u het vak Zoeken (veeg omlaag als het niet zichtbaar is).

  Opmerking: als u het bestand dat u zoekt niet ziet, tikt u op pictogram Hosts. Als het bestand op de geselecteerde host staat, voert u de bestandsnaam in en tikt u vervolgens op Openen. Als het bestand zich op een andere host bevindt, voert u IP-adresvanhost/bestandsnaam in.

Verbinding maken met een gehost bestand in de lijst Recent

 1. Als u aan een bestand werkt, tikt u op pictogram van het menu Actie en tikt u daarna op Startpaneel pictogram van Startpaneel.
 2. Tik op Recent pictogram Recent.
 3. Kies een bestand.

Een host toevoegen

 1. Als u aan een bestand werkt, tikt u op pictogram van het menu Actie en tikt u daarna op Startpaneel pictogram van Startpaneel.
 2. Tik op Hosts pictogram Hosts.
 3. Tik in de linkerbovenhoek op Hosts en tik daarna op pictogram Hosts toevoegen.
 4. Typ een IP-adres of een domeinnaam. Het gedeelte fmnet:/ hoeft u niet te typen.
 5. (optioneel) Typ de naam van een host.
 6. Tik op Opslaan.