Records toevoegen en verwijderen

Een record toevoegen

 1. Voer één van de volgende handelingen uit:
  • iPhone: tik op pictogram Records toevoegen of verwijderen.
  • iPad: tik op pictogram Records toevoegen.
 2. Tik op Record toevoegen pictogram Record toevoegen.
 3. Tik op een veld om gegevens in te voeren.

Een record of gevonden reeks records verwijderen

 1. Ga naar de record of zoek de records die u wilt verwijderen.
 2. Voer één van de volgende handelingen uit:
  • iPhone: tik op pictogram Records toevoegen of verwijderen.
  • iPad: tik op pictogram Record verwijderen.
 3. Tik op Record verwijderen pictogram Records toevoegen of verwijderen of op Gevonden records verwijderen pictogram Record verwijderen.