Skriva ut poster
Du kan skriva ut information från databasen och du kan även skriva ut information om databasen (till exempel fältens definitioner eller scriptsteg). Mer information finns i Skriva ut scripts, Skriva ut information i tabeller och fält eller Arbeta med relationsdiagrammet.
Obs!  Om du skriver ut på etiketter eller kuvert kan du läsa mer i Sriva ut etiketter och Sriva ut kuvert.
Så här skriver du ut poster:
1.
Se Ange standardskrivare och pappersinställningar (Windows) och Ange skrivar- och pappersinställningar (OS X) samt i dokumentationen till skrivaren och operativsystemet.
2.
Om du ska skriva ut poster använder du Layoutmenyn och växlar till den layout som du vill ha.
Om du har valt tabellvy kan du lägga till, dölja eller ordna om fälten som du vill skriva ut. Mer information finns i Visa och dölja fält i Tabellvisning.
3.
 •
använd Sökläge för att få fram hittade poster som du vill ha och använd kommandona i menyn Poster för att ändra bland de hittade posterna (se Söka efter poster)
 •
4.
Om du vill se exakt hur din papperskopia kommer att se ut innan du skriver ut den, klickar du på Granska i layoutlisten (bearbetningsläge) eller också väljer du Granska i snabbmenyn Lägesmenyn längst ned i dokumentfönstret.
Om du får problem med att visa och skriva ut information om packade objekt och data i kolumner kan du läsa felsökningsavsnittet Dokumentet ser inte ut som förväntat i granskningsläget.
5.
Välj Arkiv > Skriv ut.
6.
I dialogrutan Skriv ut väljer du ett tillval under Skriv ut (Windows) eller väljer FileMaker Pro på snabbmenyn (OS X).
 
Tom post med fälten och därefter ett utformningstillval
OS X: Om du inte ser alternativen klickar du på Visa detaljer.
7.
Övriga utskriftstillval beror på vilken skrivare och vilken systemprogramvara du använder. Läs mer i dokumentationen till skrivaren och systemet.
Kommentar
 •
Om du skriver ut en layout med data som sträcker sig utanför högermarginalen väljer du Arkiv > Utskriftsformat (Windows) eller Utskriftsinställning (OS X), väljer liggande orientering och klickar på OK. (Om bredden ändå inte räcker till kan du prova att minska storleken på utskriftsområdet genom att skriva ett skalvärde som är mindre än 100 % i dialogrutan Utskriftsformat (Windows) eller Utskriftsinställning (OS X).
 •
 •
När du skriver ut ett fält eller en portal med en rullningslist skrivs bara den information ut som syns utan att rullningslisten används. Om du vill skriva ut alla data duplicerar du layouten och förstorar fältet eller portalen så att de kan visa största möjliga mängd data. Ange sedan packningstillval om du vill ta bort tomt utrymme i utskriften. Se Lägga till fält i en layout och Ta bort tomrum i utskrifter.
 •
 •
 •
Du kan skriva ut knappar för flytande fönster, men inte flytande fönster eller innehållet i flytande fönster.
 •
Navigeringsdelar och eventuella objekt i dem går inte att skriva ut eller förhandsgranska.
 •
Du kan bara skriva ut platshållartext när du väljer att skriva ut en tom post som visar platshållartexten. Du kan inte skriva ut den i poster som bearbetas eller i den aktuella posten.