Gegevens in een bestaand bestand importeren
U kunt gegevens vanuit een ander FileMaker Pro-bestand of vanuit een bestand dat in een andere toepassing is gemaakt in een bestaand FileMaker Pro-bestand importeren. De records die u importeert vormen de gevonden reeks. Wanneer u importeert, kunt u nieuwe records toevoegen of bestaande gegevens vervangen of bijwerken.
Tip  Als u regelmatig gegevens uit dezelfde bron importeert, kunt u het proces automatiseren door een terugkerende import in te stellen. Gegevens die via terugkerende import zijn geïmporteerd, zijn alleen-lezen in FileMaker Pro. Raadpleeg Terugkerende importacties instellen.
In dit Help-onderwerp wordt uitgelegd hoe u een bestand kunt importeren in een indeling die door FileMaker Pro wordt ondersteund. Raadpleeg de hieronder vermelde Help-onderwerpen voor meer informatie over het importeren vanuit andere bronnen:
 
ODBC-gegevens importeren
Zo importeert u gegevens in een bestaand bestand:
1.
Zie Ondersteunde bestandsindelingen voor importeren/exporteren voor een lijst van ondersteunde bestandsindelingen.
2.
Belangrijk  Wanneer bestaande of overeenkomende records worden bijgewerkt, worden gegevens in het doelbestand overschreven. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt. Kies Bestand > Kopie opslaan als om een reservekopie van het doelbestand te maken. Zorg ervoor dat u een goede kennis hebt van de manier waarop records worden bijgewerkt. Raadpleeg Methoden voor het importeren van gegevens in een bestaand bestand.
3.
Raadpleeg Records zoeken. FileMaker Pro bepaalt de te importeren gevonden reeks op basis van het voorgrondvenster in het bronbestand. Als u records importeert vanuit een gesloten bestand of vanuit een geopend bestand waarin geen vensters zijn weergegeven, importeert FileMaker Pro alle records, ongeacht eventuele gevonden reeksen.
4.
5.
Als het doelbestand meerdere tabellen bevat, gebruikt u het venstermenu voor lay-outs om een lay-out weer te geven uit de tabel waarin u gegevens wilt importeren.
In de lay-out hoeven niet alle velden in de tabel te zijn weergegeven. U kunt in het dialoogvenster Velden bij importeren opgeven welke velden u wilt importeren.
6.
 •
 •
7.
Kies Bestand > Records importeren > Bestand.
8.
Selecteer in het dialoogvenster 'Bestand openen' bij Bestandstypen (Windows) of Weergeven (OS X) het bestandstype dat u wilt importeren. Of kies Alle beschikbare bestanden als u alle importeerbare bestanden in de huidige map wilt weergeven.
9.
Als u een Microsoft Excel-bestand importeert dat meer dan één werkblad of een benoemd bereik bevat, verschijnt het dialoogvenster Excel-gegevens opgeven. Kies het werkblad of benoemde bereik dat u wilt importeren en klik daarna op Doorgaan.
10.
 
Zie Meer informatie over het maken van een nieuwe tabel voor geïmporteerde gegevens voor meer informatie over het importeren van gegevens in een nieuwe tabel.
11.
Zie Meer informatie over het maken van een nieuwe tabel voor geïmporteerde gegevens voor meer informatie over het importeren van gegevens in een nieuwe tabel.
12.
Zie De importhandeling instellen en velden toewijzen tijdens de import voor meer informatie over het gebruik van het dialoogvenster Velden bij importeren en het voltooien van het importproces.
Verwante onderwerpen 
Ondersteunde bestandsindelingen voor importeren/exporteren
Records sorteren
Scriptstappen voor records