FileMaker 18-beveiligingshandleiding: tips voor het configureren van beveiligingsopties

Overzicht van FileMaker-beveiliging

Over deze handleiding

FileMaker-beveiligingsfuncties

Systeemvereisten

Beveiliging voor oplossingsontwikkelaars

Overzicht

Gebruikers verifiëren

Privilegesets definiëren

Gegevens coderen

Toegang tot de oplossing beperken via lay-outs

Beperkte mogelijkheden om beveiliging te beheren toekennen aan vertrouwde gebruikers

Functies, scripts en scriptactiveringen gebruiken om de beveiliging te verbeteren

Verwijzingen naar een oplossing beperken

Een minimumeis aan de clientversie instellen

Invoegtoepassingen inschakelen

Beveiliging voor serverbeheerders

Overzicht

Externe verificatie inschakelen

Verificatie met een OAuth-identiteitsprovider inschakelen

FileMaker ID-verificatie inschakelen voor groepen en gebruikers

De lijst van gehoste oplossingen beperken

Verplichte wachtwoorden voor gehoste bestanden

Logbestanden bekijken

Inactieve gebruikers afmelden

Back-ups instellen

Beheerders toevoegen

Bepalen of u de scriptstap Perform Script on Server (Script uitvoeren op server) wilt toestaan

Invoegtoepassingen inschakelen in FileMaker Server en FileMaker Cloud for AWS

Zorgen dat e-mailmeldingen beveiligd zijn

Beveiliging voor IT-professionals

Overzicht

De computer beveiligen waarop FileMaker Server wordt uitgevoerd

FileMaker Server-componenten achter de firewall installeren

SSL-codering instellen

Beveiligingsoverwegingen voor Java

Beveiligingsoverwegingen voor PHP

De standaardpagina van de webserver vervangen

Andere beveiligingsoverwegingen

Regelmatig updates toepassen

Sterke wachtwoorden gebruiken

Beveiligingsinstellingen testen

Voldoen aan wettelijke vereisten

Gebruikers informeren

Extra bronnen

Beknopte handleiding voor veelgebruikte acties

Typen codering die Filemaker gebruikt

Poorten die worden gebruikt door FileMaker Server en FileMaker Cloud for AWS

Feedback