Handleiding voor FileMaker WebDirect 18

Introductie van FileMaker WebDirect

FileMaker WebDirect is een FileMaker®-client voor gebruik in combinatie met FileMaker Server of een FileMaker Cloud-product waarmee gebruikers via internet met uw apps op maat kunnen werken. Met FileMaker Pro Advanced kunt u apps op maat maken en met FileMaker Server of een FileMaker Cloud-product kunt u vervolgens uw apps hosten, beheren en configureren.

Wanneer u gegevens op het web publiceert, is beveiliging van belang. Raadpleeg de beveiligingsrichtlijnen in de FileMaker-beveiligingshandleiding, FileMaker Pro Advanced Help, FileMaker Server Help en de FileMaker Cloud-productdocumentatie in het Centrum voor productdocumentatie.

Voor informatie over de minimale hardware- en softwarevereisten raadpleegt u de systeemvereisten van FileMaker Server.

Over deze handleiding

Over FileMaker WebDirect

Werking van FileMaker WebDirect

Verbinding maken via het internet of een intranet

Een FileMaker WebDirect-oplossing ontwerpen

Stap 1: plan uw FileMaker WebDirect-oplossing

Stap 2: begrijp de mogelijkheden van FileMaker WebDirect

Stap 3: optimaliseer de prestaties

Stap 4: ontwerp lay-outs voor mobiele browsers

Stap 5: verberg de menu- en statusbalk

Stap 6: configureer taken voor internetgebruikers

Stap 7: geef gebruikers de mogelijkheid om het bestand te sluiten

Stap 8: controleer de functies, scripts en scriptactiveringen in uw oplossing

Stap 9: configureer externe gegevensbronnen

Een FileMaker WebDirect-oplossing publiceren

Een FileMaker WebDirect-oplossing delen

FileMaker WebDirect-instellingen in Admin Console

Een FileMaker WebDirect-oplossing openen.

Aandachtspunten bij het ontwerp

Bepaalde aspecten van FileMaker Pro Advanced-oplossingen vertonen ander gedrag op het internet. Houd tijdens het ontwerp van uw oplossing rekening met het volgende:

Algemeen

Maximumaantal verbindingen

Mobiele browsers

Velden

Vensterbesturingselementen

Popover-vensters

Knoppenbalken

Web viewers

Randen en opvulling

Verborgen voorwaarden

tabvolgorde

Oplossingen met meerdere bestanden

Implementaties met meerdere computers

Feedback