FileMaker 16 Handleiding voor WebDirect

Introductie van FileMaker WebDirect

FileMaker WebDirect is een FileMaker®-client waarmee gebruikers kunnen werken met uw oplossingen op het internet. U maakt oplossingen met FileMaker Pro en host, beheert en configureert vervolgens uw oplossingen via FileMaker Server of FileMaker Cloud.

Wanneer u gegevens op het web publiceert, is beveiliging van belang. Raadpleeg de beveiligingsrichtlijnen in de FileMaker-beveiligingshandleiding, FileMaker Pro Help, FileMaker Server Help en FileMaker Cloud Help.

Over deze handleiding

Over FileMaker WebDirect

Werking van FileMaker WebDirect

FileMaker WebDirectvereisten

Andere methoden voor de publicatie van FileMaker-gegevens

Een FileMaker WebDirect-oplossing ontwerpen

Voordat u begint

Stap 1: plan uw FileMaker WebDirect-oplossing

Stap 2: begrijp de mogelijkheden van FileMaker WebDirect

Stap 3: optimaliseer de prestaties

Stap 4: ontwerp lay-outs voor mobiele browsers

Stap 5: stel een pictogram voor de oplossing en opties voor lay-outs, weergaven en gereedschappen in

Stap 6: configureer taken voor internetgebruikers

Stap 7: geef gebruikers de mogelijkheid om zich af te melden bij de oplossing

Stap 8: controleer de functies, scripts en scriptactiveringen in uw oplossing

Stap 9: configureer externe gegevensbronnen

Stap 10: documenteer uw oplossing

Een FileMaker WebDirect-oplossing publiceren

Een FileMaker WebDirect-oplossing delen

FileMaker WebDirect-instellingen in Admin Console

Een FileMaker WebDirect-oplossing openen

Een oplossing testen, volgen en beveiligen

Look en functionaliteit van uw oplossing testen

Uw database met een netwerkverbinding testen

Uw database zonder een netwerkverbinding testen

Webactiviteit bijhouden in logbestanden

Uw gegevens beveiligen

Aandachtspunten bij het ontwerp

Bepaalde aspecten van FileMaker Pro-oplossingen vertonen een ander gedrag op het internet. Houd tijdens het ontwerp van uw oplossing rekening met het volgende:

Algemene aandachtspunten

Mobiele browsers

Velden

Vensterbesturingselementen

Popover-vensters

Knoppenbalken

Web viewers

Randen en opvulling

Verborgen voorwaarden

tabvolgorde

Oplossingen met meerdere bestanden

Implementaties met meerdere computers