Basisbeginselen voor FileMaker Customer Console > Uw profiel wijzigen
 

Uw profiel wijzigen

Op de profielpagina wordt informatie over uw FileMaker ID-account weergegeven, zoals uw naam, FileMaker ID-gebruikersnaam, contactgegevens, de teams waarvan u lid bent en door welk team uw account wordt beheerd.

Standaard kunt u de meeste profielinformatie wijzigen, zoals uw wachtwoord en contactgegevens. Teambeheerders kunnen echter kiezen of bepaalde informatie, zoals uw FileMaker ID-gebruikersnaam, kan worden gewijzigd.

Als u uw profielinformatie wilt wijzigen:

1. Rechtsboven op eender welke FileMaker Customer Console-pagina klikt u op uw FileMaker ID-gebruikersnaam en vervolgens kiest u Profiel.

2. Klik op Bewerken of de koppeling die beschrijft wat u wilt wijzigen.

Raadpleeg ook Een herstelcode maken, Verificatie in twee stappen instellen en Overdracht van of naar een team.

3. Als u terug wilt naar de vorige FileMaker Customer Console-pagina, klikt u op De knop Terug naast uw naam in de linkerbovenhoek van de pagina.

Opmerkingen 

E-mailadressen mogen alleen hoofdletters en kleine letters (Aa t/m Zz), de getallen 0 t/m 9 en de tekens - (streepje), . (punt) en + (plus) bevatten.

Als u uw wachtwoord wijzigt, moet u een sterk wachtwoord maken dat moeilijk door anderen kan worden gedupliceerd. Wachtwoorden moeten uit minimaal 8 en maximaal 128 tekens bestaan en mogen niet beginnen of eindigen met een spatie. Wachtwoorden moeten minimaal één hoofdletter en één kleine letter (Aa t/m Zz) en één getal (0 t/m 9) bevatten. Wachtwoorden mogen de symbolen + = ^ $ * . % & ! ? bevatten.