Een team beheren > Groepen beheren (FileMaker Cloud) > Groepen weergeven (FileMaker Cloud)
 

Groepen weergeven (FileMaker Cloud)

Opmerking  De volgende informatie is bedoeld voor FileMaker Cloud-teambeheerders.

Klik in FileMaker Customer Console op de Groepenpagina. Als er geen groepen beschikbaar zijn in uw team, raadpleegt u Een groep maken of wijzigen (FileMaker Cloud).

De groepen worden aan de linkerkant van de pagina weergegeven en de FileMaker ID-gebruikers in de huidige groep worden aan de rechterkant weergegeven.

 

Kolom

Toont

Naam

De naam die aan de FileMaker ID-account of de account bij de externe IdP is gekoppeld

E-mail

De FileMaker ID-gebruikersnaam van de gebruiker of het e-mailadres bij de externe IdP van de gebruiker

Licentiestatus

Of de gebruiker een gelicentieerde gebruiker of een niet-gelicentieerde gebruiker in dit team is

U kunt:

de sorteervolgorde wijzigen: klik op de kolomkop

gebruikers zoeken: typ hun naam of FileMaker ID-gebruikersnaam in het zoekvak

de gebruikers in een andere groep weergeven: selecteer de groep in de lijst

Verwante onderwerpen 

Werken met de pagina Gebruikers