Een team beheren > Informatie over gebruikerstypen
 

Informatie over gebruikerstypen

Opmerking  De volgende informatie is bedoeld voor teambeheerders.

Een team kan twee typen gebruikers bevatten:

beheerde gebruikers: gebruikers die worden beheerd door het huidige team

externe gebruikers: gebruikers die worden beheerd door een ander team

Een FileMaker ID-gebruiker wordt een beheerde gebruiker wanneer:

een teambeheerder de gebruiker uitnodigt om lid te worden van het team

de gebruiker zijn of haar account overbrengt naar het huidige team

In de volgende tabel staan de taken die door teambeheerders kunnen worden uitgevoerd voor beheerde en externe gebruikers.

 

Teambeheerders kunnen

Voor beheerde gebruikers

Voor externe gebruikers

Een FileMaker ID-account deactiveren

Ja

Nee

Een gebruiker uitnodigen om lid te worden van het team

Nee

Een beheerde gebruiker is al lid van het huidige team.

Ja

Als gebruikers geen lid zijn van het Claris International Inc.-team, moeten ze eerst vanuit hun huidige team worden overgedragen. Raadpleeg Overdracht van of naar een team en Reageren op overdrachtaanvragen.

FileMaker Cloud: Een gebruiker toevoegen aan een groep

Ja

Ja

FileMaker Cloud: Een gebruiker verwijderen als gelicentieerde gebruiker

Ja

Ja

Een gebruiker als teambeheerder verwijderen

Ja

Ja

Een gebruiker uit een team verwijderen

Nee

Ja

Opmerkingen 

Of een gebruiker wordt beheerd of een externe gebruiker is, heeft niets te maken met de vraag of de gebruiker een gelicentieerde gebruiker of niet-gelicentieerde gebruiker in het team is.

 

Gebruikerstype

Kan een gelicentieerde gebruiker zijn

Kan een niet-gelicentieerde gebruiker zijn

Kan teambeheerder zijn

Beheerde gebruiker

Ja

Ja

Ja

Externe gebruiker

Ja

Ja

Ja

Verwante onderwerpen 

Gebruikers uit een team verwijderen

Accounts deactiveren of opnieuw activeren