Een team beheren > Instellingen wijzigen > Instellingen voor accountoverdrachten wijzigen
 

Instellingen voor accountoverdrachten wijzigen

Opmerking  De volgende informatie is bedoeld voor teambeheerders.

Gebruikers kunnen een aanvraag indienen om het beheer van hun FileMaker ID-account van of naar een team over te brengen (als ze bijvoorbeeld bij een ander bedrijf gaan werken). U kunt kiezen of overdrachtaanvragen moeten worden goedgekeurd door een teambeheerder voordat de overdracht wordt uitgevoerd.

Wanneer een gebruiker naar het huidige team wordt overgedragen, worden ze een beheerde gebruiker in dat team. Wanneer een gebruiker uit het huidige team wordt overgedragen, worden ze een externe gebruiker in dat team (en een beheerde gebruiker in het nieuwe team).

Zo wijzigt u de instellingen voor het overdragen van accounts:

Op de pagina Instellingen, voor Accountoverdrachten:

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Toestemming vereisen voor overdrachtaanvragen naar het huidige team

Stel Toestemming vragen voor overdracht aan het team in op Aan.

U ontvangt een melding wanneer een gebruiker een aanvraag indient om te worden overgebracht naar uw team.

Toestemming vereisen voor overdrachtaanvragen uit het team

Stel Toestemming vragen voor overdracht uit het team in op Aan.

U ontvangt een melding wanneer een gebruiker een aanvraag indient om uit uw team te worden overgebracht.

Wanneer beide instellingen zijn ingeschakeld, moet een teambeheerder in elk team (het oude en het nieuwe team) de aanvraag goedkeuren voordat de FileMaker ID-account kan worden overgebracht.

Verwante onderwerpen 

Overdracht van of naar een team

Meldingen weergeven