Een team beheren > Abonnementen beheren (FileMaker Cloud) > Apps op maat en logboekbestanden ophalen (FileMaker Cloud)
 

Apps op maat en logboekbestanden ophalen (FileMaker Cloud)

Opmerking  De volgende informatie is bedoeld voor FileMaker Cloud-teambeheerders.

Als u uw proefversie niet hebt omgezet of uw FileMaker-Cloud abonnement niet hebt vernieuwd, wordt uw Cloud Compute (instantie) beĆ«indigd. U kunt uw apps op maat (databasebestanden) en logboekbestanden echter uit FileMaker Cloud Admin Console ophalen door de Cloud Compute binnen 45 dagen na beĆ«indiging tijdelijk opnieuw op te starten.

Nadat uw Cloud Compute opnieuw is gestart, hebt u hier vier uur toegang tot.

U kunt uw gegevens als volgt ophalen:

1. In FileMaker Customer Console gaat u naar de pagina Hosts.

2. Klik op Cloud Compute tijdelijk opnieuw opstarten.

Wacht circa 10 minuten tot de Cloud Compute opnieuw is opgestart.

3. Zodra de status van de host verandert in Online, klikt u op de pagina Hosts op Ga naar FileMaker Cloud Admin Console.

4. In FileMaker Cloud Admin Console klikt u op Databases.

5. Voor databasebestanden die door FileMaker Cloud zijn gecodeerd, haalt u de coderingswachtwoorden op.

Klik op het menu Opties naast elke database en kies Show Encryption Password. Sla de wachtwoorden op en bewaar ze op een veilige plaats.

6. Als u databases wilt downloaden, klikt u naast elke database op het pijltje omlaag en kiest u Download.

7. Als u logboekbestanden wilt downloaden, klikt u op Configuration > Logging. Klik vervolgens op Choose the log to download en klik op de logboeknaam.