Een team beheren > Abonnementen beheren (FileMaker Cloud) > Uw abonnement verlengen (FileMaker Cloud)
 

Uw abonnement verlengen (FileMaker Cloud)

Opmerking  De volgende informatie is bedoeld voor FileMaker Cloud-teambeheerders.

Als de vervaldatum van uw FileMaker-Cloud abonnement nadert, begint u meldingen te ontvangen. U kunt uw abonnement als volgt verlengen:

1. In FileMaker Customer Console klikt u op het tabblad Abonnement > Overzicht op Abonnement verlengen.

2. In de Claris Store ziet u informatie over uw abonnement.

3. Volg de instructies op het scherm om uw abonnement te verlengen.

Belangrijk  Als u het abonnement niet verlengt, wordt uw Cloud Compute (instantie) beĆ«indigd en krijgt u 45 dagen om uw gegevens op te halen. Na 45 dagen worden uw gegevens verwijderd. Raadpleeg Apps op maat en logboekbestanden ophalen (FileMaker Cloud).