Een team beheren > Hosts beheren (FileMaker Cloud) > De naam van de gekoppelde schijf wijzigen (FileMaker Cloud)
 

De naam van de gekoppelde schijf wijzigen (FileMaker Cloud)

Opmerking  De volgende informatie is bedoeld voor FileMaker Cloud-teambeheerders.

De gekoppelde schijf die op de Hostspagina wordt weergegeven, is de FileMaker-gegevensopslag schijf die op de abonnementenpagina wordt weergegeven. Op deze schijf worden de databasebestanden (apps op maat) en containergegevens opgeslagen die voor externe opslag zijn geconfigureerd. U ziet hoeveel ruimte er is toegewezen aan en wordt gebruikt door de gekoppelde schijf.

De naam van de gekoppelde schijf wijzigen

1. Klik op de Hostspagina voor Gekoppelde schijf op Het menu Opties en kies vervolgens Schijf hernoemen.

2. Voer een nieuwe naam in en klik vervolgens op Opslaan.

Opmerkingen 

Hoeveel ruimte er wordt toegewezen aan en wordt gebruikt door de schijf wordt ook weergegeven op de pagina Dashboard in FileMaker Cloud Admin Console.

Verwante onderwerpen 

Abonnementen beheren (FileMaker Cloud)