Een team beheren > Werken met de pagina Gebruikers > Gebruikers uit een team verwijderen
 

Gebruikers uit een team verwijderen

Opmerking  De volgende informatie is bedoeld voor teambeheerders.

U kunt externe gebruikers uit uw team verwijderen, maar u kunt geen beheerde gebruikers verwijderen. Raadpleeg opmerkingen hieronder.

1. Op de pagina Gebruikers klikt u op Het menu Opties voor de gebruiker.

2. Kies Uit team verwijderen.

Opmerkingen 

(FileMaker Cloud) In plaats van gebruikers uit het team te verwijderen, kunt u ze ook als gelicentieerde gebruiker verwijderen. Hiermee verwijdert u hun toegang tot de bronnen van het team. Raadpleeg De licentiestatus van een gebruiker wijzigen (FileMaker Cloud).

Als u beheerde gebruikers verwijdert, moeten ze eerst uit het team worden overgebracht. Raadpleeg Overdracht van of naar een team en Reageren op overdrachtaanvragen.

U kunt de FileMaker ID-accounts van beheerde gebruikers deactiveren. Wees voorzichtig met het deactiveren van accounts; raadpleeg Accounts deactiveren of opnieuw activeren.

Verwante onderwerpen 

Instellingen voor accountoverdrachten wijzigen

Groepen beheren (FileMaker Cloud)