Een team beheren > Abonnementen beheren (FileMaker Cloud)
 

Abonnementen beheren (FileMaker Cloud)

Opmerking  De volgende informatie is bedoeld voor FileMaker Cloud-teambeheerders.

Op het tabblad Abonnement > Overzicht wordt informatie over abonnement van het huidige team weergegeven, waaronder:

de team-ID, een identificatienummer voor het team

Wanneer een gebruiker vraagt om te worden overgebracht naar het team, moeten ze de team-ID weten. Raadpleeg Reageren op overdrachtaanvragen.

informatie over de voorwaarden van het abonnement, waaronder het contractnummer, de licentiesleutel, de begindatum van het contract en de vervaldatum van het abonnement

statistische gegevens over het abonnement:

 

Statistisch gegeven

Geeft aan

Gelicentieerde gebruikers

Het aantal gelicentieerde gebruikers in het huidige team van het aantal licenties dat is toegewezen voor het abonnement. Aan elke gelicentieerde gebruiker wordt één teamlicentie toegewezen.

Jaarlijkse limiet voor FileMaker Data API/OData

De hoeveelheid FileMaker Data API-gegevens, Open Data Protocol-gegevens of beide, verzonden in de huidige licentieperiode van de jaarlijkse limiet die is toegewezen voor het abonnement (in GB). De limiet wordt elk jaar automatisch opnieuw ingesteld, op basis van de begindatum van het abonnement.

FileMaker-gegevensopslag

Geeft aan hoeveel ruimte van de FileMaker-gegevensopslag in gebruik is ten opzichte van de totale beschikbare ruimte (in GB). FileMaker Cloud gebruikt FileMaker-gegevensopslag voor databasebestanden (apps op maat) en voor containergegevens die zijn geconfigureerd voor externe opslag.

Zodra de hoeveelheid beschikbare ruimte de limiet bereikt, begint u meldingen te ontvangen. Als u meer ruimte wilt maken, moet u een aantal gegevens verwijderen of uw opslag verhogen. Raadpleeg Uw abonnement upgraden (FileMaker Cloud).

Cloud Compute

Het type en de grootte van de huidige compute (instantie). (Raadpleeg de onderstaande tabel.)

In deze tabel worden de computetypen samengevat die worden ondersteunt door FileMaker Cloud. Als u uw abonnement wilt upgraden, raadpleegt u Uw abonnement upgraden (FileMaker Cloud).

 

Type

Gebruiken voor

vCPU

Geheugen (GB)

Medium

Large

Kleine tot middelgrote databases; interactieve toepassingen met lage latentie; virtuele desktops; ontwikkelings-, build- en opstelomgevingen; codeopslagplaatsen; en productprototypen

 2

 2

 4

 8

X Large

Middelgrote databases; interactieve toepassingen met lage latentie; virtuele desktops; ontwikkelings-, build- en opstelomgevingen; codeopslagplaatsen; en productprototypen

 4

16

2X Large

3X Large

4X Large

Middelgrote tot grote databases, web- en toepassingsservers, gamingservers, cache-apparaten en actieve back-endservers

 4

 8

16

16

32

64

Opmerkingen 

U kunt FileMaker-software downloaden via het tabblad Abonnement > Downloads. Raadpleeg FileMaker-software downloaden (FileMaker Cloud).

U kunt voorkomen dat gebruikers FileMaker-software kunnen downloaden. U kunt bijvoorbeeld voorkomen dat software wordt gedownload wanneer u de software eerst wilt testen voor uw infrastructuur en bestaande apps op maat. Raadpleeg Instellingen voor FileMaker Customer Console wijzigen (FileMaker Cloud).