Een team beheren > Werken met de pagina Gebruikers > Gebruikers voor een team uitnodigen
 

Gebruikers voor een team uitnodigen

Opmerking  De volgende informatie is bedoeld voor teambeheerders.

1. Op de pagina Gebruikers klikt u op Nieuwe gebruiker uitnodigen.

2. In het dialoogvenster dat wordt weergegeven, voert u de FileMaker ID-gebruikersnaam van de gebruiker in.

Als de gebruiker al wordt beheerd door een ander team, kunnen ze een aanvraag indienen om naar uw team te worden overgebracht. Raadpleeg Overdracht van of naar een team en Reageren op overdrachtaanvragen.

Als de gebruiker geen FileMaker ID-account heeft, voert u zijn of haar e-mailadres in. Deze gebruiker ontvangt een uitnodiging om zich voor een account aan te melden en lid te worden van uw team.

Als u een gebruiker van een externe IdP wilt uitnodigen, raadpleegt u Een externe identiteitsprovider gebruiken om FileMaker ID-accounts te verifiëren.

3. (optioneel) FileMaker Cloud: Als u de gebruiker als een gelicentieerde gebruiker wilt toevoegen, selecteert u Toevoegen als gelicentieerde gebruiker.

Een gebruiker die niet over een teamlicentie beschikt, is een niet-gelicentieerde gebruiker in uw team. Deze gebruiker heeft slechts beperkte toegang tot de bronnen van het team. Ze kunnen bijvoorbeeld geen apps op maat openen en bijwerken.

U ziet het aantal licenties dat beschikbaar is in het dialoogvenster en op de pagina Gebruikers.

4. (optioneel) Als u de gebruiker een teambeheerder wilt maken, selecteert u Toevoegen als teambeheerder.

Als u zeker wilt weten dat het team altijd wordt beheerd, moet elk team over minimaal twee teambeheerders beschikken.

Een teambeheerder hoeft geen gelicentieerde gebruiker te zijn. Als een teambeheerder bijvoorbeeld de host of het abonnement van het team gaat beheren, maar geen apps op maat hoeft te openen of bij te werken, kunnen ze een niet-gelicentieerde gebruiker zijn.

5. Klik op Verzenden.

De gebruiker wordt toegevoegd aan de lijst Alle gebruikers, waarbij Uitnodiging in behandeling naast hun naam wordt weergegeven. De gebruiker ontvangt vervolgens een melding en moet dan de uitnodiging accepteren of weigeren. Wanneer ze de uitnodiging accepteren, wordt hun informatie op de pagina Gebruikers gewijzigd en wordt hun FileMaker ID-account beheerd door uw team.

Opmerkingen 

Als u een uitnodiging opnieuw wilt verzenden, klikt u op Het menu Opties voor de gebruiker en kiest u vervolgens voor Uitnodiging opnieuw verzenden.

Als u een uitnodiging die u hebt verzonden, wilt intrekken, klikt u voor de gebruiker op Het menu Opties en kiest u vervolgens voor Uitnodiging intrekken.

Verwante onderwerpen 

Meldingen weergeven

Groepen beheren (FileMaker Cloud)

Abonnementen beheren (FileMaker Cloud)