Een team beheren > Abonnementen beheren (Claris Connect)
 

Abonnementen beheren (Claris Connect)

Opmerking  De volgende informatie is bedoeld voor Claris Connect-teambeheerders.

Op het tabblad Abonnement wordt informatie over het abonnement van het huidige team weergegeven, waaronder:

de team-ID, een identificatienummer voor het team

Wanneer een gebruiker vraagt om te worden overgebracht naar het team, moet deze de team-ID weten. Raadpleeg Reageren op overdrachtaanvragen.

informatie over de voorwaarden van het abonnement, waaronder het contractnummer, de licentiesleutel, de begindatum van het contract en de vervaldatum van het abonnement

statistische gegevens over het abonnement:

 

Statistisch gegeven

Geeft aan

Flows

Het aantal gemaakte automatische workflows van het totale aantal workflows dat beschikbaar is voor deze licentie.

Maandelijkse limiet voor API-aanvragen

Het aantal gebruikte API-aanvragen van het totale aantal API-aanvragen dat beschikbaar is voor deze licentie. De API-aanvraaglimiet is een maandelijkse limiet en wordt aan het begin van elke maand opnieuw ingesteld.

Als u uw abonnement wilt upgraden, raadpleegt u Uw abonnement upgraden (Claris Connect).Als u uw abonnement wilt verlengen, raadpleegt u Uw abonnement verlengen (Claris Connect).