Woordenlijst
 

Woordenlijst

Abonnementen, pagina

De pagina in FileMaker Customer Console waarop inkopers en teambeheerders hun abonnement kunnen wijzigen en FileMaker Cloud-gebruikers FileMaker-software kunnen downloaden.

account

Een gebruikersnaam en (meestal) ook een wachtwoord, waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd. Accounts worden in FileMaker Pro Advanced of extern gemaakt (bijvoorbeeld in het identiteitsprovidersysteem van FileMaker ID). Zodra een account bestaat, wijst u er toegangsprivileges aan toe. Hiermee bepaalt u welke taken een account kan uitvoeren.

accounttoegang

Een gebruikersaccount of een groep met een privilegeset. U creëert een accounttoegangsinvoer in het dialoogvenster Beveiliging beheren in FileMaker Pro Advanced.

API-aanvraag voor Claris Connect

In Claris Connect vindt er bij iedere flowstap een API-aanvraag plaats, bijvoorbeeld wanneer er gegevens worden opgevraagd of opgehaald uit een app of hulpprogramma.

app op maat

Een bestand of reeks bestanden met databasetabellen, lay-outs, scripts en bijbehorende gegevens. Een app op maat voert één of meerdere specifieke taken uit, zoals het bijhouden van klanten of facturen. Soms wordt ook de term oplossing gebruikt.

autorisatie

Toestaan dat een bestand toegang heeft tot het schema van een beveiligd bestand (inclusief de tabellen, lay-outs, scripts en invoerlijsten erin). Een dergelijk bestand wordt een geautoriseerd bestand genoemd.

beheerde gebruiker

Een FileMaker ID-gebruiker die wordt beheerd door het huidige FileMaker Cloud-team. Elke gebruiker wordt beheerd door slechts één team tegelijk.

beveiliging

De beveiliging die op een bestand is toegepast. De beveiliging omvat het gebruik van verschillende typen accounts om gebruikers te verifiëren, niveaus van privilegesets om te bepalen wat er met een bestand kan worden gedaan en autorisatie van andere bestanden om verwijzingen naar het huidige bestand (inclusief de tabellen, lay-outs, scripts en invoerlijsten erin) te maken. Beveiliging omvat ook het gebruik van uitgebreide privileges die bepalen welke opties voor samengebruik van gegevens worden toegestaan door een privilegeset.

bron

Gegevens met betrekking tot teams, groepen, gegevensservices, FileMaker ID-accounts, FileMaker Cloud en apps op maat. Aan gelicentieerde gebruikers wordt toegang tot bronnen toegewezen via hun FileMaker ID-accounts.

Claris Connect

Een integratieplatform in de cloud, waarmee u automatische workflows kunt maken door toepassingen met elkaar te verbinden.

Claris International Inc.-team

Het standaardteam voor FileMaker ID-accounts.

Claris Store

Een website waar gebruikers Claris-producten kunnen doorbladeren en kopen.

coderingswachtwoord

Het wachtwoord dat moet worden ingevoerd om een gecodeerd bestand te openen. Als u een coderingswachtwoord nodig hebt, moet u het bestand in FileMaker Pro Advanced coderen voordat u dit bestand naar FileMaker Cloud uploadt of het bestand door FileMaker Cloud laten coderen nadat u het hebt geüpload.

containergegevens

Foto's, video's en documenten, zoals Microsoft Word-bestanden en PDF-bestanden, kunnen in een containerveld worden ingevoegd. Gegevens in containervelden kunnen in het veld worden ingesloten, als een bestandsverwijzing of extern worden opgeslagen.

databasebestand

Een onderdeel van een FileMaker Pro Advanced-app op maat.

domeinnaam

Een naam die een computer op het internet identificeert.

externe gebruiker

Een FileMaker ID-gebruiker die niet wordt beheerd door het huidige team, maar door een ander team.

externe identiteitsprovider (IdP)

Een ander systeem voor identiteitsverificatie dan FileMaker ID, zoals Microsoft Active Directory (AD) of Okta.

externe IdP-groep

Een FileMaker Customer Console-groep met gebruikers van wie de identiteit door de externe identiteitsprovider (IdP) is vastgesteld en geverifieerd.

FileMaker Cloud

Een service die in de cloud toegang biedt tot apps op maat die gebruikmaken van FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go en FileMaker WebDirect. In FileMaker Cloud wordt het geïntegreerde FileMaker ID-aanmeldingssysteem gebruikt om gebruikers te verifiëren. Dit wordt rechtstreeks aangeboden via Claris International Inc.

FileMaker Cloud Admin Console

De FileMaker Cloud-gebruikersinterface waarmee gebruikers hun instantie kunnen bewaken en beheren.

FileMaker Customer Console

Een webtoepassing voor het beheren van FileMaker ID-accounts, FileMaker Cloud- en Claris Connect-teams, -hosts, -instellingen en -abonnementen, en FileMaker Cloud-groepen; en voor het hosten van FileMaker-apps op maat die door FileMaker Cloud worden gehost.

FileMaker Data API

Een API (Application Programming Interface) waarmee u kunt werken met gegevens van gehoste bestanden.

FileMaker Go

Een programma waarmee u met FileMaker-apps op maat kunt werken (ontwikkeld in FileMaker Pro Advanced) op een iPhone, iPod touch of iPad.

FileMaker ID

Verwijst naar ofwel het geëntegreerde FileMaker ID-aanmeldingssysteem voor het verifiëren van gebruikers van Claris-producten en -services, ofwel een FileMaker ID-account, waarmee een FileMaker ID-gebruiker in het FileMaker ID-systeem wordt geverifieerd.

FileMaker ID-account

Een account waarvoor het FileMaker ID-identiteitsprovidersysteem wordt gebruikt om gebruikers te verifiëren.

FileMaker ID-gebruiker

Een gebruiker die beschikt over een FileMaker ID-account en over alle rechten om FileMaker Customer Console te gebruiken.

FileMaker ID-gebruikersnaam

Het e-mailadres dat wordt gebruikt voor een FileMaker ID.

FileMaker Pro Advanced

Een toepassing voor het maken en aanpassen van apps op maat. FileMaker ID-gebruikers kunnen FileMaker Pro Advanced gebruiken om apps op maat te openen die worden gehost door FileMaker Cloud. Met FileMaker Pro Advanced kunnen database-ontwikkelaars apps op maat bouwen die op internet of in werkgroepen kunnen worden gebruikt.

FileMaker WebDirect

Een webtoepassing voor toegang tot lay-outs vanuit bestanden in een webbrowser. FileMaker ID-gebruikers kunnen FileMaker WebDirect gebruiken voor toegang tot lay-outs vanuit bestanden die door FileMaker Cloud-producten en FileMaker Server worden gehost.

FileMaker-gegevensopslag

Een service die in de cloud gehoste opslag voor databases, extern opgeslagen containerveldgegevens en back-upbestanden biedt.

flow

In Claris Connect is dit een automatische workflow die twee of meer componenten gebruikt. Een component kan een Claris Connect-hulpprogramma of een connector voor een externe toepassing (app) zijn.

Gebruikers, pagina

De pagina in FileMaker Customer Console waarop teambeheerders de FileMaker ID-accounts in het team beheren.

gebruikerslicentie

De licentie die wordt gegeven door het identiteitsprovidersysteem van FileMaker ID.

gebruikerstype

In een FileMaker Cloud-team zijn beheerde gebruikers en externe gebruikers de twee gebruikerstypen.

gedeeld bestand

Een bestand waarvoor delen is ingeschakeld zodat gebruikers via een netwerk toegang kunnen krijgen tot het bestand.

gegevensservicebron

Gegevens met betrekking tot gelicentieerde toegang tot FileMaker-producten en services, zoals FileMaker Pro Advanced, FileMaker Cloud, FileMaker-gegevensopslagschijven, FileMaker Data API/OData-verbruik en de gebruikerslicentie.

gelicentieerde gebruiker

Een FileMaker ID-gebruiker die wordt gedekt door de gebruikerslicentie van het huidige FileMaker Cloud-team. Een teamlicentie wordt door een beheerder van het huidige team aan een gelicentieerde gebruiker toegewezen.

groep

Een subset van FileMaker ID-gebruikers in een FileMaker Cloud-team. Groepen worden op de pagina Groepen gemaakt door een teambeheerder.

Groepen, pagina

De pagina in FileMaker Customer Console waarop FileMaker Cloud-teambeheerders de groepen in het team kunnen beheren.

Home, pagina

De pagina in FileMaker Customer Console waarop FileMaker Cloud-gebruikers FileMaker Pro Advanced en FileMaker Go kunnen downloaden en kunnen werken met apps op maat waarvoor zij toegangsrechten hebben. Claris Connect-gebruikers zien koppelingen voor het beheren van teams, accountinstellingen en hun teamabonnement, of informatie over het gebruik van Claris Connect.

host

Een server waarop FileMaker-software wordt uitgevoerd die FileMaker-apps op maat deelt. FileMaker Server en FileMaker Cloud zijn hosts. (In FileMaker Pro Advanced kunnen ook bestanden voor een klein aantal gebruikers worden gehost.) De toegangsrechten die in het bestand worden gedefinieerd, bepalen op welke manier gebruikers met het gehoste bestand kunnen werken.

Hosts, pagina

De pagina in FileMaker Customer Console waarop FileMaker Cloud-teambeheerders de FileMaker Cloud-host beheren.

ingesloten

Voor containervelden, een veld dat in het containerveld is opgeslagen. Containergegevens kunnen ook als verwijzing of extern worden opgeslagen.

inkoper

Iemand die nieuwe FileMaker-abonnementen kan kopen en bestaande abonnementen kan wijzigen.

Instellingen, pagina

De pagina in FileMaker Customer Console waarop teambeheerders instellingen voor het team beheren.

licentie

Toegestane machtiging voor een bron. Een licentie wordt gekocht en beheerd door een inkoper. Een licentie is het eigendom van slechts één team.

licentiecertificaat

Een koopovereenkomst, als een gecodeerd bestand, waarmee de gebruiker het recht heeft om de opgegeven gelicentieerde FileMaker-producten te gebruiken.

Meldingen, pagina

De pagina in FileMaker Customer Console waarop Claris International Inc. met FileMaker ID-gebruikers communiceert. Meldingen bieden bijvoorbeeld kritieke berichten over het productgebruik, waarschuwingen en problemen met het abonnement en informatie over software-updates.

niet-gelicentieerde gebruiker

Een FileMaker ID-gebruiker die niet wordt gedekt door de gebruikerslicentie van het huidige FileMaker Cloud-team.

Open Data Protocol (OData)

Een protocol op basis van REST voor het opvragen en bijwerken van gegevens, dat is gebaseerd op gestandaardiseerde technologieën zoals HTTP, Atom/XML en JSON.

opstartherstel

Het proces waarbij invoeren in een app op maat vóór de clienttoegang worden gevalideerd wanneer een bestand voor het eerst wordt geopend nadat het op een verkeerde manier is gesloten. Tijdens dit herstelproces wordt er gebruikgemaakt van het herstellogboek (restore*.log).

privé-IP-adres

Het privé-IP-adres van de host.

privilegeset

Een gedefinieerde reeks toestemmingen die een bepaald toegangsniveau voor een bestand bepaalt. Privilegesets worden gedefinieerd in FileMaker Pro Advanced. U kunt voor een bestand net zoveel privilegesets definiëren als u maar wenst. Er zijn drie vooraf gedefinieerde privilegesets: Volledige toegang, Alleen gegevensinvoer en Alleen-lezen toegang.

Profiel, pagina

De pagina in FileMaker Customer Console waarop gebruikers hun FileMaker ID-account beheren. Gebruikers kunnen hun profiel openen door op hun FileMaker ID-gebruikersnaam te klikken en Profiel te kiezen.

proxy-IP-adres

Het proxy-IP-adres dat moet worden gebruikt om uitgaand verkeer mogelijk te maken.

team

Een set FileMaker ID-gebruikers die zijn geautoriseerd via dezelfde koopovereenkomst.

team-ID

Het identificatienummer van een team.

teambeheerder

Een FileMaker ID-gebruiker die de FileMaker ID-accounts van een team en andere teambronnen beheert.

teambeheerprivilege

Hiermee kunnen teambeheerders een team beheren.

teambron

Gegevens met betrekking tot een team, waaronder FileMaker ID-accounts en Claris Store-aankopen.

toegangsprivileges

Toestemming om bepaalde records, velden, lay-outs, invoerlijsten en scripts weer te geven en te gebruiken en om bepaalde activiteiten met een bestand uit te voeren.

uitgebreid privilege

Privileges die bepalen of de deling van gegevens en andere opties worden toegestaan met een privilegeset voor een bestand. Het uitgebreide privilege ‘Toegang via FileMaker-netwerk’ (fmapp) bepaalt bijvoorbeeld of de privilegeset toestaat dat het bestand via FileMaker Pro Advanced- en FileMaker Go-clients kan worden geopend.

URL (Uniform Resource Locator)

Een webadres dat bestaat uit een protocol, een hostnaam en eventueel een poort, directory en een bestandsnaam. Bijvoorbeeld: https://www.filemaker.com/, ftp://12.34.56.78:80/myfiles/, of fmp://mywebsite.com/sample.fmp12.

venster Mijn apps

Voor FileMaker ID-gebruikers is dit een venster in FileMaker Pro Advanced en een tabblad in FileMaker Go waarin de bestanden waartoe hun FileMaker ID-account toegang heeft, informatie over hun account en een koppeling naar FileMaker Customer Console worden weergegeven. Bestanden die worden weergegeven in het venster Mijn apps of op het tabblad Mijn apps, worden getoond op de homepagina in FileMaker Customer Console.

verificatie

Het proces waarbij de geldigheid van een account en wachtwoord (indien gedefinieerd) wordt gecontroleerd voordat privileges worden toegewezen en toegang tot een systeem of bestand wordt verleend.