De homepagina gebruiken > FileMaker-software downloaden (FileMaker Cloud)
 

FileMaker-software downloaden (FileMaker Cloud)

Voor gelicentieerde gebruikers en teambeheerders in FileMaker Cloud bevat de homepagina een koppeling naar het tabblad Abonnement > Downloads, waar u FileMaker Pro Advanced en FileMaker Go® kunt downloaden. Gebruik deze software om te werken met apps op maat die door FileMaker Cloud worden gehost.

Opmerking  Als u het tabblad Downloads niet ziet of de software niet kunt downloaden, neemt u contact op met een teambeheerder.

FileMaker Pro Advanced downloaden en installeren

Download FileMaker Pro Advanced op een macOS- of Windows-computer. Voordat u FileMaker Pro Advanced gaat installeren, moet u het licentiecertificaat downloaden.

1. Klik op de homepagina op Nu downloaden of FileMaker Pro Advanced downloaden.

2. Klik op het tabblad Abonnement > Downloads voor Licentiecertificaat downloaden op Downloaden.

Bewaar uw licentiecertificaatbestand op een veilige locatie indien u de software opnieuw moet installeren.

3. Klik voor FileMaker Pro Advanced downloaden op de versie die u nodig hebt.

4. Zodra de software is gedownload, opent u FileMaker Pro Advanced.

5. Kies het licentiecertificaat (niet Proefversie gebruiken) en volg de instructies op het scherm om de software te installeren.

Windows: u wordt mogelijk gevraagd de gebruikersgegevens van een beheerder op de computer in te voeren.

Als u FileMaker Pro Advanced voor de eerste keer gebruikt nadat u de proeflicentie hebt omgezet, klikt u het dialoogvenster FileMaker Pro Advanced-licentie op Licentie invoeren. Klik vervolgens op Bladeren en kies het gedownloade licentiecertificaatbestand. Raadpleeg De FileMaker Cloud-proefversie converteren (FileMaker Cloud).

FileMaker Go downloaden

Download FileMaker Go® op een iOS- of iPadOS-apparaat.

1. Klik op de homepagina op Nu downloaden of FileMaker Go downloaden.

2. Klik op het tabblad Abonnement > Downloads voor FileMaker Go 18 op De knop Apple Store.

3. Volg de instructies op het scherm om de software te downloaden.

Opmerkingen 

Raadpleeg FileMaker Pro Advanced Help of FileMaker Go Help in het Centrum voor productdocumentatie voor meer informatie over het gebruik van de software.