Een team beheren > Groepen beheren (FileMaker Cloud)
 

Groepen beheren (FileMaker Cloud)

Opmerking  De volgende informatie is bedoeld voor FileMaker Cloud-teambeheerders.

Maak groepen om FileMaker ID-accounts in uw team te organiseren en om alle FileMaker ID-gebruikers in elke groep dezelfde toegangsrechten voor teambronnen te geven.

Nadat u een FileMaker ID-groep hebt gemaakt, wijst u in FileMaker Pro Advanced toegangsrechten toe aan de groep. Raadpleeg FileMaker Pro Advanced Help in het Centrum voor productdocumentatie.

Gebruik de pagina Groepen voor:

het weergeven van de groepen in een team en de gebruikers in elke groep

het maken van groepen

het toevoegen van gebruikers aan groepen

het verwijderen van gebruikers uit groepen

het hernoemen en verwijderen van groepen

Een groep kan bestaan uit:

beheerde gebruikers

externe gebruikers

gelicentieerde gebruikers

niet-gelicentieerde gebruikers

gebruikers die zich aanmelden via een externe identiteitsprovider; zie Een externe identiteitsprovider gebruiken om FileMaker ID-accounts te verifiëren

Verwante onderwerpen 

Werken met de pagina Gebruikers