Geavanceerde taken > FileMaker ID gebruiken voor externe verificatie
 

FileMaker ID gebruiken voor externe verificatie

Als u de Claris FileMaker Data API of de OData API met FileMaker Cloud wilt gebruiken, moet u een verificatie uitvoeren met behulp van uw FileMaker ID. FileMaker Cloud gebruikt Amazon Cognito voor externe verificatie.

Amazon Cognito beheert gebruikers door middel van gebruikersgroepen. Deze groepen bieden services zoals aanmelden, verificatie bij identiteitsproviders, gebruikersdirectory- en profielbeheer en beveiligingscontrole. (Raadpleeg Amazon Cognito-gebruikersgroepen.)

U kunt als volgt een verificatie uitvoeren met behulp van FileMaker ID:

1. Haal waarden op voor de parameters UserPoolId en ClientId.

Amazon Cognito heeft een UserPoolId en een ClientId nodig om gebruikers te verifiëren. FileMaker Cloud biedt het volgende eindpunt:

https://www.ifmcloud.com/endpoint/userpool/
0.0.0.my.filemaker.com.jsonf

Het eindpunt retourneert de volgende resultaten:

{
"errcode":"Ok",
"errmessage":null,
"data":{
"Region": "us-west-2",
"UserPool_ID":"us-west-2_NqkuZcXQY",
"Client_ID":"4l9rvl4mv5es1eep1qe97cautn",
"API_Host": "api-cloud-platform.ifmcloud.com",
"FCC_Host": "console.filemaker-cloud.com"
},
"csrid":null
}

Opmerking  De geretourneerde waarden voor Regio en API_Host worden niet gebruikt voor verificatie.

2. Gebruik de Amazon Cognito Identity SDK for JavaScript om gebruikers te verifiëren met behulp van Amazon Cognito. (Raadpleeg Amazon Cognito Identity SDK for JavaScript.) Gebruik het onderstaande voorbeeld in uw JavaScript-code om waarden op te halen voor de FileMaker ID-token (FileMaker_ID_token) en de FileMaker ID-vernieuwingstoken (FileMaker_ID_refresh_token).

De FileMaker ID-token wordt gebruikt voor verificatie wanneer u de FileMaker Data API of OData API gebruikt. De token is één uur geldig. Met de FileMaker ID-vernieuwingstoken kunnen scripts blijven worden uitgevoerd nadat de FileMaker ID-token vervalt. De token is één jaar geldig.

Voorbeeld

In dit voorbeeld:

worden de bovenstaande waarden UserPool_ID en Client_ID gebruikt

voor gebruikersnaam en wachtwoord voert u de FileMaker ID-gebruikersnaam en het wachtwoord in

Voorbeeldcode:

var authenticationData = {
Username : 'gebruikersnaam',
Password : 'wachtwoord',
};
var authenticationDetails = new AmazonCognitoIdentity.AuthenticationDetails(authenticationData);
var poolData = { UserPoolId : 'us-west-2_NqkuZcXQY',
ClientId : '4l9rvl4mv5es1eep1qe97cautn'
  };
var userPool = new AmazonCognitoIdentity.CognitoUserPool(poolData);
var userData = {
Username : 'gebruikersnaam',
Pool : userPool
};
var cognitoUser = new AmazonCognitoIdentity.CognitoUser(userData);
cognitoUser.authenticateUser(authenticationDetails, {
onSuccess: function (result) {
var Cognito_access_token = result.getAccessToken().getJwtToken();
var FileMaker_ID_token = result.idToken.jwtToken;
var FileMaker_ID_refresh_token = result.refreshToken.token;
},
onFailure: function(err) {
alert(err);
},
});