Een team beheren > Groepen beheren (FileMaker Cloud) > Een groep maken of wijzigen (FileMaker Cloud)
 

Een groep maken of wijzigen (FileMaker Cloud)

Opmerking  De volgende informatie is bedoeld voor FileMaker Cloud-teambeheerders.

Zo maakt u een groep:

1. Ga naar de pagina Groepen:

als er geen groepen in uw team beschikbaar zijn, klikt u op Een groep maken

als er wel groepen beschikbaar zijn, klikt u op Nieuwe groep maken onder aan de lijst met groepen

2. Geef een naam op voor de groep en klik op Maken.

Zo hernoemt u een groep:

Opmerking  Wanneer u de naam van een groep wijzigt, blijven de gebruikers deel uitmaken van deze groep.

1. Selecteer op de pagina Groepen de groep die u wilt hernoemen.

2. Klik op Menu Actie en kies Groep hernoemen.

3. Typ een nieuwe naam en klik vervolgens op Opslaan.

Zo verwijdert u een groep:

Belangrijk  Wanneer u een groep verwijdert, raken gebruikers in de groep de toegangsrechten kwijt die aan de groep zijn toegewezen in de apps op maat van het team.

1. Klik op de pagina Groepen op Menu Actie en kies Groep wissen.

2. Klik op Wissen.

Opmerkingen 

Als u een groep onbedoeld verwijdert, kunt u de groep opnieuw maken met dezelfde naam. Bestanden waaraan toegang tot die groep is toegewezen, werken weer zodra de groep opnieuw is gemaakt.

Als u dezelfde naam als een andere groep gebruikt maar alleen hoofdletters wijzigt, wordt dit als een dubbele naam beschouwd.

Verwante onderwerpen 

Werken met de pagina Gebruikers

Een externe identiteitsprovider gebruiken om FileMaker ID-accounts te verifiëren