Een team beheren > Groepen beheren (FileMaker Cloud) > Gebruikers in een groep toevoegen of verwijderen (FileMaker Cloud)
 

Gebruikers in een groep toevoegen of verwijderen (FileMaker Cloud)

Opmerking  De volgende informatie is bedoeld voor FileMaker Cloud-teambeheerders.

Groepen kunnen uit beheerde gebruikers en externe gebruikers bestaan.

Wanneer u een gebruiker uit een groep verwijdert, blijven ze wel lid van het team maar beschikken ze niet langer over de toegangsrechten die aan de groep zijn toegewezen.

Zo voegt u een gebruiker aan een groep toe:

1. Op de pagina Groepen selecteert u de groep in de lijst met groepen.

2. Klik op Gebruiker toevoegen.

3. In het dialoogvenster typt u de naam of FileMaker ID-gebruikersnaam (of het e-mailadres) van de gebruiker in het zoekvak of bladert u door de lijst om de gebruiker te zoeken.

4. Selecteer de gebruiker en klik op Toevoegen.

Zo verwijdert u een gebruiker uit een groep:

1. Selecteer op de pagina Groepen de groep waarvan de gebruiker deel uitmaakt.

2. Klik op Het menu Opties voor de gebruiker en kies vervolgens Uit groep verwijderen.

Verwante onderwerpen 

Werken met de pagina Gebruikers