Basisbeginselen voor FileMaker Customer Console > Over FileMaker ID
 

Over FileMaker ID

Opmerking  De volgende informatie is bedoeld voor teambeheerders.

In het geïntegreerde FileMaker ID-aanmeldingssysteem worden gebruikers van FileMaker-apps op maat die door FileMaker Cloud worden gehost, geverifieerd.

Als u verificatie wilt instellen, voegt u in FileMaker Customer Console FileMaker ID-gebruikers toe aan het team dat aan de FileMaker Cloud-host is gekoppeld en maakt u groepen van die gebruikers. In een FileMaker Pro Advanced-app op maat maakt u toegang tot FileMaker ID-accounts aan en wijst u dit toe aan groepen of afzonderlijke gebruikers die het bestand gaan gebruiken. Host de app op maat vervolgens met behulp van FileMaker Cloud. Gebruikers kunnen werken met de apps op maat waarvoor aan hen toegang is verleend. (Raadpleeg FileMaker Pro Advanced Help en FileMaker Cloud Help in het Centrum voor productdocumentatie.)

Opmerkingen 

Als u een REST API met FileMaker Cloud gebruikt, moet u de verificatie uitvoeren met behulp van uw FileMaker ID. Raadpleeg FileMaker ID gebruiken voor externe verificatie.

Voor meer informatie over de beveiligingsfuncties die beschikbaar zijn voor het FileMaker Platform en de beveiligingsstappen die u kunt uitvoeren, raadpleegt u FileMaker Security Guide in het Centrum voor productdocumentatie.

Verwante onderwerpen 

Een team beheren