Basisbeginselen voor FileMaker Customer Console > Over FileMaker ID
 

Over FileMaker ID

Opmerking  De volgende informatie is bedoeld voor teambeheerders.

In het geïntegreerde FileMaker ID-aanmeldingssysteem worden Claris Connect-gebruikers en gebruikers van FileMaker-apps op maat die door FileMaker Cloud worden gehost, geverifieerd.

Verificatie instellen

In FileMaker Customer Console:

FileMaker Cloud: Voeg FileMaker ID-gebruikers toe aan het team dat aan de FileMaker Cloud-host is gekoppeld. Vervolgens kunnen teambeheerders die gebruikers uitnodigen voor hun FileMaker Cloud-team.

Claris Connect: Nodig gebruikers uit voor Claris Connect-teams. Als gebruikers geen FileMaker ID-account hebben, wordt hun gevraagd om er één te maken.

Apps op maat hosten in FileMaker Cloud

Voor gebruikers van apps op maat die door FileMaker Cloud worden gehost, maakt u groepen van deze gebruikers. In Claris FileMaker Pro™ Advanced maakt u FileMaker ID-accounttoegang aan en wijst u deze toe aan groepen of afzonderlijke gebruikers die het bestand gaan gebruiken. Host de app op maat vervolgens met behulp van FileMaker Cloud. Gebruikers kunnen werken met de apps op maat waarvoor aan hen toegang is verleend. (Raadpleeg FileMaker Pro Advanced Help en FileMaker Cloud Help in het Centrum voor productdocumentatie.)

Opmerkingen 

Gebruikers kunnen ook worden geverifieerd door een externe identiteitsprovider (IdP). Als u verificatie wilt instellen, raadpleegt u Een externe identiteitsprovider gebruiken om FileMaker ID-accounts te verifiëren.

Als u de Claris FileMaker Data API of OData API wilt gebruiken met FileMaker Cloud, moet u een verificatie uitvoeren met behulp van uw FileMaker ID. Raadpleeg FileMaker ID gebruiken voor externe verificatie.

Voor meer informatie over de beveiligingsfuncties die beschikbaar zijn voor het FileMaker Platform en de beveiligingsstappen die u kunt uitvoeren, raadpleegt u FileMaker Security Guide in het Centrum voor productdocumentatie.

Verwante onderwerpen 

Een team beheren